ukryj menu          

Laura i Filon

słowa: Franciszek Karpiński
muzyka: Fryderyk Chopin
  A                               D           A

Już miesiąc zeszedł, psy się uśpiły,

A                 E7         h        E7

i coś tam klaszcze pod borem,

   E7                  A       D             A

Pewnie mnie czeka mój Filon miły,

  E7          D          E7   A

pod umówionym jaworem.

 

 

Nie będę sobie warkocz trefiła,

Tylko włos zwiążę splątany,

Bo bym się jeszcze bardziej spóźniła,

A mój tam tęskni kochany.

 

Wezmę z koszyczka maliny moje,

I tę plecionkę różową.

Maliny będziem jedli oboje,

wieniec mu włożę na głowę.

 

Prowadź mnie teraz, miłości śmiała,

gdybyś mi skrzydła przypięła,

żebym najprędzej bór przeleciała,

potem Filona ścisnęła.

LAURA i FILON
Wanda Warska "Laura i Filon"
Anna Maria Jopek - Laura i Filon


Franciszek Karpiński jest przedstawicielem polskiego sentymentalizmu. Żył w latach 1741-1828.Pochodził z ubogiej rodziny z Pokucia. Przez pewien czas pełnił funkcję sekretarza na dworze ks. A.Czartoryskiego. Pisał drobne wiersze, sielanki, dramaty,elegie, pieśni religijne, rozprawy.Twórca ten widział człowieka i jego sprawy na tle natury i w związku z nią.
     Sentymentalizm to prąd literacki, który rozwinął się w europejskim oświeceniu. Sentymentalizm prezentował wewnętrzne, uczuciowe życie człowieka. Sentymentaliści głosili pochwałę czułości i prostoty, zachwycali się pięknem przyrody.
    Bohaterami utworu są „Laura i Filon”. Spóźniona Laura przybywa pod Jawor, ale nie zastaje tam swojego ukochanego.Pełna żalu i złości wyraża swoje uczucia. W tym czasie wyłania się z kryjówki Filon i wyjaśnia wszystko swojej oblubienicy. Kochankowie czule się jednają i utwierdzają się we wzajemnym uczuciu.Gatunkiem, który tematycznie jest związany z życiem pasterzy, rybaków, myśliwych jest sielanka. Przedstawia ona wizję świata, która jest wdzięczna, idylliczna, często o prowenencji arkadyjskiej.Twórcą tego gatunku był antyczny rzymski poeta Wergiliusz, zaś największy rozkwit sielanki przypada na dobe oświecenia.Bohaterowie tej sielanki mówią o swojej wzajemnej miłości.Boją się zdrady i zastanawiają się co czuje druga osoba. Na końcu wyjaśniają sobie wszelkie niesnaski i wyznają miłość. Utwór ten ma charakter udramatyzowanego dialogu poprzedzonego monologiem Laury. 
Język wypowiedzi bohaterów jest prosty, nieskomplikowany, a wynika to z tego, iż są to prości ludzie. Obydwoje są pasterzami, którzy wioda beztroskie życie na wsi. Wieś ta jest prawdziwa, realistyczna, lecz została odmalowana jako kraina pełna uroku,gdzie mieszkańcy żyją bez kłopotów, nosza wyszukane imiona i ich jedynymi problemami są kłopoty miłosne.
     Utwór „Laura i Filon” realizuje założenia nurrtu literackiego, jakim jest sentymentalizm. Po pierwsze tematem liryki są szczere i prawdziwe uczucia prostych ludzi - konwencjonalnych pasterzy. Po drugie tłem wydarzeń jest tutaj wiejska przyroda, która jest bliska”klimatu” sentymentalizmu. Możemy także znaleźć w utworze rekwizyty,które są charakterystyczne dla sielanki m. in. imiona kochanków czy motyw wystawiania na próbę.Sentymentaliści stawiali na prostotę i jasność oraz czułość, czego przykładem w omawianym utworze mogą być postaci pasterzy, ich język wypowiedzi oraz szczerość i bezpośredniość wyrażania uczuć.Także melodyjność języka nadająca tekstowi niezwykłaą świeżość jest cechą tegoż nurtu.     
     „Laura i Filon” to niewątpliwie utwór należący do sentymentalizmu. Świadczy o tym prostota, prości ludzie mówiący o swoim wnętrzu, o swoich uczuciach, a także tło wydarzeń: piękna, iddyliczna kraina.


O DESZCZ
 
Ciebie, Boże, lud Twój wzywa!
Grozi głodem oschła niwa.
Niecił tylko Pan chmurom rzecze,
A obfity deszcz pociecze.
 
Wzrusz się dla nas, Ojcze miły,
Dzieci Twe Cię obstąpiły.
Jeżeliśmy łaski godni,
Masz chleb w ręce, a my głodni.


Fryderyk Franciszek Chopin (ur. 22 lutego lub 1 marca 1810 w Żelazowej Woli, zm. 17 października 1849 w Paryżu) – polski kompozytor i pianista.
Przedstawiciel muzyki okresu romantyzmu, nazywany poetą fortepianu. U źródeł jego twórczości leżała wrażliwość artystyczna oraz umiejętność czerpania wzorców z polskiej muzyki ludowej. Jego przyjaciółką i towarzyszką życia była pisarka George Sand.
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę