ukryj menu          

Płynie Oka

"Szumi dokoła las"
słowa: Leon Pasternak
muzyka: Stefan Turski
(żołnierska)
    A           E     A   

Szumi dokoła las,

   D                       A

czy to jawa, czy sen?

  E                            A         D

Co ci przypomina, co ci przypomina,

   A             E      A

widok znajomy ten?

 

   A           E      A     

Żółty wiślany piach,

   D                        A 

wioski słomiany dach. 

   E                           A         D

Płynie, płynie Oka jak Wisła szeroka, 

  A               E     A

jak Wisła głęboka.

 

   A             E       A   

Był już niejeden las,

   D                          A 

wiele przeszliśmy rzek, 

 E                             A    D

ale najpiękniejszy, ale najpiękniejszy,

  A                 E          A

jest naszej Wisły brzeg.

 

   A                  E          A    

Piękny jest Wisły brzeg,

  D                           A 

piękny jest Oki brzeg.

  E                               A        D

Jak szarża ułańska, do Wisły, do Gdańska,  

   A               E          A

pójdziemy, dojdziemy!

Oka-pieśń
DADDY ŚPIEWA "PATRIOTYCZNE " - OKA - SZUMI DOKOLA LAS

Stefan Turski - właśc. Tureczek (ur. 26 grudnia 1875, zm. 5 stycznia 1945 w Krakowie) – aktor polski, reżyser teatralny, najbardziej znany jako autor wodewilu Krowoderskie zuchy (1910). Ponadto napisał wodewile: Synowa suteren, Przedmiejskie zalecanki, Lola z Ludwinowa. W swojej twórczości wykorzystywał folklor przedmieść Krakowa.

Leon Pasternak (ur. 12 sierpnia 1910 we Lwowie, zm. 14 października 1969 w Warszawie) - poeta, satyryk, działacz polityczny.
Członek Komunistycznej Partii Polski. Od 1939 roku w ZSRR, od 1943 oficer 1 Dywizji Wojska Polskiego. Członek PKWN (1944). Współzałożyciel pisma Lewar.
Ryszard Marek Groński: "Leon Pasternak był ideowcem do końca, wiernym do ostatniego tchnienia."
Leon Pasternak tak pisał w „Wierszu noworocznym” na nowy rok 1940, w okupowanym przez Związek Radziecki Lwowie, po tragicznym wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski 17 września 1939 roku:

„a jednak podejmij kalendarz zdeptany,
część kart jego będziesz sławił w pieśniach
gdy padła granica, pękły więzień bramy,
w ten dzień wyzwolenia: siedemnasty września”

Autor wierszy i pieśni propagandowych ("Płynie Oka").
 
 
Oka – piosenka powstała w lipcu 1943 r. w obozie 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki w Sielcach nad Oką. Jej melodia została zaczerpnięta przez autora tekstu, Leona Pasternaka, z piosenki Szumią Oleandry z wodewilu Stefana Turskiego Lola z Ludwinowa.

Jako związana z „kościuszkowcami” była w okresie PRL często wykonywana przez zespoły wojskowe, pojawiła się też np. w serialu Czterej pancerni i pies.

Pod tytułem „Szumi dokoła las” Stefan Janik zrealizował w 1968 roku film animowany, który w symbolicznej formie przedstawiał historię wojska polskiego od czasów Piastów do końca II wojny światowej.

Sielce (ros. Сельцы) – wieś na terytorium Federacji Rosyjskiej w obwodzie riazańskim nadOką. Miejsce formowania w lecie roku 1943 1 Dywizji Piechoty.
Wieś zlokalizowana jest ok. 160 km na południowy wschód od centrum Moskwy i ok. 30 km w linii prostej na północny zachód od miasta obwodowego Riazania. Pod względem fizycznogeograficznym Sielce położone są na Nizinie Mieszczorskiej
.W lesie w okolicach wsi znajdował się obóz Moskiewskiego OW, wyznaczony w maju 1943 r. na miejsce formowania 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki (dalej 1DP). Dojazd do obozu z Riazania odbywał się koleją do stacji Diwowo na przeciwległym brzegu Oki. Stamtąd przeprawiano sie promem, a później mostem pontonowym do wsi Fiediakino i Wakino. U wejścia do obozu polskiego wzniesiono bramę z napisem "Witaj żołnierzu – wczorajszy tułaczu". Obóz miał place ćwiczebne i poligon artyleryjski.
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę