ukryj menu          

Czom ty ne pryjszoł

ЧОМ ТЫ НЕ ПРИЙШОВ
słowa i muzyka: tradycyjna pieśń łemkowska

( a E a )
  
     a

Czom ty ne pryjszoł, jak misjac zijszoł

  C                GG7 C - A7

Ja tebe czekała

    d                            C         e          a

Czy konia ne mał, czy steżky ne znał

    C                 EE7 a - A7

Maty ne puskała

    d                            C         e          a

Czy konia ne mał, czy steżky ne znał

    C                 EE7a (E)

Maty ne puskała

 

a

I konia ja mał i steżky ja znał  

C                 GG7 C - A7

I maty puskała    

    d                           C       e         a

Najmensza sestra bodaj ne zrosła   

  C                  EE7 a - A7  (E)

Sidelce schowała

 

 a

A starsza sestra sidelce znajszła 

   C              GG7 C - A7

Konia osidłała

   d                      C         e        a

Pojid brateńku do diłczynońky

       C                  EE7 a - A7   (E)

Szczo by ne czekała

 

   a

Tecze riczeńka, newełyczeńka   

       C                 GG7 C - A7

Schoczu, pereskoczu 

    d                       C       e      a

Widdajte mene moja matinko

  C                  EE7 a - A7   (E)

Za koho ja choczu

 

    a

Dum, dum, dum, dum, dum,  dum, dum, dum, dum, dum  

   C                                  G       G7    C - A7

Dum, dum, dum, dum, dum,  dum, dum     

    d                        C      e      a

Widdajte mene moja matinko     

  C                  EE7 a - A7(a-E-a)  

Za koho ja choczu                                       

Raisa Misztela - Czom ty nie priszol - ЧОМ ТЫ НЕ ПРИЙШОВ.wmv
Czom ty ne pryjszoł
"Чом ти не прийшов"
ЧОМ ТИ НЕ ПРИЙШОВ Алексей Горбунов

Łemkowie (l.poj. Łemko, kobieta to Łemkynia) – wschodniosłowiańska, rusińska grupa etniczna (grupa etnograficzna) zamieszkująca historyczny region Galicji, Zakarpacia oraz północną część Słowacji.
Wg ostatniego spisu powszechnego z 2002 w Polsce żyje ok. 6 tysięcy Łemków, z czego około dziesięciu procent mieszka na Łemkowszczyźnie. Do Polski przyjeżdżają Łemkowie z wielu krajów na różnego rodzaju festiwale, gdyż mają silne poczucie odrębności. Sami Łemkowie szacują swoją liczbę na dziesięciokrotnie większą niż w spisie, czyli około 60 tys.
W gwarach łemkowskich, które są podobne do języka ukraińskiego, można znaleźć wiele słów pochodzenia wołoskiego, które do dziś występują w języku rumuńskim, ale też widać bardzo wiele wpływów polskich, słowackich, a nawet węgierskich. Kontrowersyjną kwestią jest, czy gwary łemkowskie stanowią odrębny język, peryferyjne gwary języka ukraińskiego, czy też zachodnią odmianę języka rusińskiego.
Łemkowie padli ofiarą polityki "ukrainizacji" prowadzonej przez Austro-Węgry w odpowiedzi na rzekome tendencje moskalofilskie. Lista Łemków, umieszczonych w Thalerhofie, opracowana ok. 1930 r. przez o. W. Kuryłłę i zapewne niekompletna wymienia 1915 nazwisk. Dla porównania, kronikarze Ukraińskich Strzelców Siczowych wśród 8000 ochotników doliczyli się zaledwie 30 Łemków. Jeszcze w czasie II wojny światowej rozpoczęły się, początkowo dobrowolne, wyjazdy Łemków na radziecką Ukrainę oraz w głąb ZSRR. Z czasem przesiedlenia te nabierały charakteru coraz bardziej intensywnego (pod wpływem nacjonalistycznej propagandy ukraińskiej) i wymuszanego (umowa międzypaństwowa między Polską a sowiecką Ukrainą o wymianie ludności). Dopiero jednak Akcja "Wisła" za sprawą oskarżenia ludności łemkowsko-rusińskiej o sprzyjanie rebelii wywołanej przez UPA w 1947 roku spowodowała wysiedlenie praktycznie całej ludności łemkowskiej (ok. 40%) z terenów tzw. Łemkowszczyzny na tzw. Ziemie Odzyskane. W wyniku tego procesu rodziny łemkowskie pozostające w Polsce, na Ukrainie czy w Rosji, często ulegały wynarodowieniu – polonizacji lub ukrainizacji. Mimo wielu utrudnień, starsze pokolenie starało się podtrzymywać rodzimą kulturę i język. Stało się to łatwiejsze szczególnie w Polsce po kolejnych "odwilżach", kiedy Łemkowie, począwszy od 1956 roku, mogli starać się o pozwolenie powrotu na swe rdzenne tereny – pod warunkiem jednak, że ich ziemie i domy nie były zajęte przez innych obywateli Polski, którymi zasiedlono tereny Łemkowszczyzny.
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę